#6 Schopenhauer, digtningen og eksistensen – Søren Fauth (2. Del)

Hør afsnittet


Denne udsendelse er den anden ud af to med forfatter og lektor, Søren Fauth. Mens første del havde et hovedfokus på den tyske filosof Arthur Schopenhauers eget liv og hans filosofihistoriske plads, så er emnet for denne anden udsendelse Søren Fauths egen digtning og denne digtnings relation til Schopenhauers tænkning. Det betyder, at samtalen berører flere gennemgående tematikker i Fauths værker såsom transcendensen, musikken og døden. I sammenhæng hermed læser Fauth flere udvalgte passager fra sine egne værker op. 

Selvom man ikke har hørt første del af interviewet, kan man sagtens høre denne anden del. Her er dog et par indledende ord om Fauth og Schopenhauer i tilfælde af at, man ikke allerede skulle kende til dem.

Søren Fauth er lektor ved Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang række af forskningspublikationer om blandt andet Schopenhauer men også med henblik på andre forfattere i den tyske litteratur—og så har han oversat store tyske litterære værker, heriblandt Schopenhauers hovedværk Verden som vilje og forestilling, til dansk. Derudover har Søren også selv forfattet fire digtsamlinger, nemlig Universet er slidt, På Jupiter findes fortiden ikke, Digt om døden, og senest Moloch.

Den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860) står tilbage som en af de mest betydningsfulde europæiske tænkere fra 1800-tallet, og hans ideer har dannet idégrundlag for store skikkelser som Friedrich Nietzsche, Sigmund  Freud, Carl G. Jung, Richard Wagner og Thomas Mann. I dag virker Schopenhauers tænkning stadigvæk imponerende moderne, og hans tanker om den menneskelige psykologi og lidelse stemmer på mange måder utrolig godt overens med nutidens videnskab.   

God fornøjelse! 

Vært: Victor Lange

Produktion: Heine Volder