#55 Sabrina Ebbersmeyer: Emotioner, naturen og kvinders plads i filosofihistorien

Hør afsnittet


I denne udsendelse kan du møde filosof og filosofihistoriker Sabrina Ebbersmeyer. Sabrina er lektor på Københavns Universitet, hvor hun forsker og underviser. Hun har publiceret en lang række artikler, bogkapitler og bøger om forskellige filosofiske spørgsmål – heriblandt renæssancens filosofi, naturforståelse,  kvindelige filosoffers plads i filosofihistorien og forholdet mellem emotioner og rationalitet. 

I dette interview giver Sabrina en introduktion til flere filosofiske diskussioner. Hun giver et overblik over renæssanc ens syn på sjælen, herunder den italienske filosof Telesios teori om emotioner. Derudover taler vi om den danske adelskvinde og filosof Birgitte Thotts oversættelse af Seneca. Slutteligt fortæller Sabrina om et nyt og stort anlagt forskningsprojekt, der skal udforske kvindelige filosoffers rolle i Nordens oplysningstid. Hun har netop modtaget midler til det projekt fra det meget prestigefyldte European Research Council (ECR). 

Jeg nød virkelig at tale med Sabrina. Hendes forskning og perspektiver på filosofi er enormt berigende og utrolig interessante. Jeg vil anbefale alle, der har interesse for filosofi, at følge hendes arbejde.

God fornøjelse. 

Klipning: Sidsel Marie 

Musik og vært: Victor Lange