#5 Schopenhauers liv og plads i filosofihistorien – Søren Fauth (1. Del)

Hør afsnittet


Denne udsendelse er den første ud af to med forfatter og lektor ved Aarhus Universitet, Søren Fauth. Det overordnede emne for denne første del af interviewet er den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer står tilbage som en af de mest betydningsfulde europæiske filosoffer fra 1800-tallet, og hans tænkning har dannet idégrundlag for store skikkelser som Friedrich Nietzsche, Sigmund  Freud, Carl G. Jung, Richard Wagner og Thomas Mann. 

I sammenhæng hermed virker Schopenhauers tænkning stadigvæk imponerende moderne, og hans tanker om den menneskelige psykologi og lidelse stemmer på mange måder utrolig godt overens med nutidens videnskab. Søren Fauth udlægger i denne første udsendelse Schopenhauers eget liv og vej ind i filosofien – desuden placeres Schopenhauers tænkning i dens filosofihistoriske kontekst. 

Her følger et par indledende ord om Søren Fauth. Søren er som nævnt lektor ved Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang række af forskningspublikationer om blandt andet Schopenhauer men også med henblik på andre forfattere i den tyske litteratur –og så har han oversat store tyske litterære værker, heriblandt Schopenhauers hovedværk Verden som vilje og forestilling, til dansk. Derudover har Søren også selv forfattet fire digtsamlinger, nemlig Universet er slidt, På Jupiter findes fortiden ikke, Digt om døden, og senest Moloch.

Til slut bør det nævnes, at netop Sørens egen digtning er hovedfokus for den anden del af interviewet (der bliver udgivet d. 5 april 2021). Denne anden og mere personlige del af interviewet er virkelig interessant; vi opfordrer alle lyttere til at høre den.

God fornøjelse! 

Vært: Victor Lange
Produktion: Heine Volder  – Creative Oak


søren_fauth