#43 Hvad kan Woolf og Musil sige om vores bevidsthed? – Mette Høeg

Hør afsnittet


Denne udsendelses gæst er litteraturforsker og kritiker, Mette Høeg. Mette er PhD i litteratur fra King’s College i London og arbejder lige nu på Oxford Universitet. 

Hendes nuværende forskningsprojektet bærer titlen ‘The role of literature and the humanities in the development of a consciousness culture and ethics’. Projektet bygger på det synspunkt, at bevidsthedsforskning bør være et interdisciplinært forskningsområde, hvor ikke kun naturvidenskabelige discipliner såsom hjerneforskning, kognitiv psykologi og visse grene af filosofi deltager. Humanistiske discipliner, såsom litteraturforskning, bør også spille en rolle.

Interviewet med Mette falder i fire dele. Første del omhandler litteraturforskning og litteraturkritik som discipliner. Hvad indebærer de, og er der en væsentligt forskel at holde for øje? I anden del spørger vi Mette, hvad litteraturforskning helt overordnet kan tilbyde bevidsthedsforskning. Der fokuseres i særdeleshed på to forfattere, nemlig Virginia Woolf og Robert Musil. I tredje del vender vi perspektivet og spørger: Hvad kan bevidsthedsforskning tilbyde litteraturforskning? Slutteligt, i fjerde del, anbefaler Mette tre litterære værker, som hun mener tilbyder væsentlige perspektiver til moderne bevidsthedsforskning.

Du kan læse mere om Mettes forskning ved følgende link. Mettes forskning er i øvrigt støttet af Carlsberg Fondet:

https://www.practicalethics.ox.ac.uk/people/mette-leonard-hoeg

God fornøjelse!  


mett