#4 Mindfulness som medicin og fællesskab – Lone Fjorback

Hør afsnittet


Mindfulness er i dag alment udbredt—ikke desto mindre er der stadigvæk flere uklarheder knyttet til fænomenet. For hvad består mindfulness helt præcist i? Hvordan anvendes mindfulness terapeutisk? Og hvilke aspekter af mindfulness er afgørende at belyse i fremtidens forskning? 

I denne udsendelse taler vi med Lone Fjorback, der er lektor i klinisk medicin og leder af Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet. Lone har publiceret en lang række af forskningsartikler om mindfulness—mange af dem med henblik på psykiatrisk praksis. Foruden har Lone forfattet to bøger, nemlig udgivelserne Mindfulness og Må jeg Hjælpe dig? 

Interviewet med Lone kommer omkring mange interessante emner. I særdeleshed belyses det, at der stadigvæk florerer mange uheldige misforståelser omkring mindfulness. Desuden italesætter Lone, at et afgørende fokuspunkt ved fremtidig forskning bliver at klargøre de positive sociale egenskaber af mindfulness og i sammenhæng hermed den potentielt vigtige rolle, mindfulness kan spille i håndteringen af store menneskelige kriser. 

God fornøjelse!

Vært: Victor Lange
Produktion: Heine Volder