#21 Traume, krop og kreativitet – Melinda Ashley Meyer

Hør afsnittet


I denne udsendelse taler vi med Melinda Ashley Meyer, professor ved European Graduate School og seniorprofessor ved Universitet i Sørøst Norge, samt leder og medstifter af det norske institut for ekspressiv kunst og kommunikation. I mere end 30 år har Melinda som ekspressiv kunstterapeut arbejdet i spændingsfeltet mellem kropsterapi og kreativitet i traumebehandling, særligt med krigsflygtninge og torturoverlevere. Hun har lavet tre dokumentarfilm om sit arbejde med flygtninge og skrevet flere bøger herom. Siden 2008 har hun været projektleder af et studie af enlige mindreårige flygtningedrenge i alderen 15 til 18 og herigennem udviklet interventionsmodellen EXIT.

Det er med udgangspunkt i EXIT at vi taler med Melinda. EXIT står for Expressive art in transition og er et program baseret på anerkendte kunst og udtryksterapeutiske principper som fremmer personlige ressourcer. EXIT bruger alle sansekvaliteter og opfordrer deltagerne til at være tilstede i egen krop og at fokusere på færdigheder og gode minder fra hjemlandet, samt at tænke på at tage ansvar for egen fremtid.

Vi taler med Melinda om, hvordan den kreative skabelsesproces kan bringe håb, selv for mennesker der står i umiddelbart håbløse situationer. Vi taler om leg som et universelt sprog, og om hvordan meningsfuldhed er knyttet til et frisk sanseapparat, hvordan sanselig vækkelse er helsefremmende, kropsligt og mentalt. Derudover berører interviewet også, hvordan dét at dyrke ritualer kan styrke vores mentale sundhed, samt hvorfor dét at skabe forudsigelighed i en uforudsigelig verden er vigtigt i traumebehandling. Til sidst i udsendelsen taler vi om, hvad hendes mangeårige arbejde med flygtninge har lært hende om, hvad det vil sige at føle sig hjemme i verden.

Vi kommer ind i samtalen hvor Melinda fortæller om de sidste års udvikling i traumeforskning og traumebehandling, inden samtalen bevæger sig mere konkret imod Exitprogrammet og dets betydning. 

God fornøjelse!

Vært: Magnus Harding

Produktion: Heine Volder