24 – Kvindelige eksistenstænkere (1. del): María Zambrano – Stine Zink Kaasgaard

Hør afsnittet


Denne udsendelse er den første ud af to med filosof, Ph.d. og medstifter af Eksistensfilosofisk Akademi, Stine Zink Kaasgaard. Emnet for de to udsendelser er eksistensfilosofi og dens forankring og vedkommende i det konkrete, levede liv. Sammen med Stine læser vi tre fremtrædende, men relativt oversete kvindelige eksistenstænkere, nemlig María Zambrano, Simone Weil, og Rachel Bespaloff. De tre kvinder skrev op imod en samtid berørt af krig, første og anden verdenskrig samt den spanske krig, og de var alle landsflygtige. De insisterede på en virkeligheds-filosofi, der adresserer det fysiske, banale og konkrete i livet, og som giver en ærlig beskrivelse af eksistensens vilkår. Sammen med Stine, læser og diskuterer vi i de to udsendelser udvalgte stykker af de tre kvinders forfatterskab for at give stemme til deres væsentlige og samtidsrelevante, men oversete tænkning.

Vores læsning og samtale tager udgangspunkt i få udvalgte tekster fra de tre tænkere, der alle kan findes nedenfor. Vi læser højt undervejs, så det er på ingen måde en forudsætning at kende til eller at have læst dem i forvejen.

I denne første del af interviewet, fortæller Stine om tankerne bag stiftelsen af Eksistensfilosofisk Akademi samt vigtigheden af at skabe ikke-institutionaliserede rum for filosofisk refleksion, samtale og almen dannelse. Dernæst dykker Stine og jeg ned i den spanske tænker María Zambrano og hendes poetiske tilgang til eksistensens forbigåenhed. Vi taler ud fra nogle danske oversættelser, Stine har lavet af Zambranos tekstsamling ’Mod en viden om sjælen’.

I anden del af interviewet, der udkommer i en adskilt episode, taler vi med Stine om Simone Weil og Rachel Bespaloff. Sidst i anden udsendelse trækker Stine desuden nogle linjer på tværs af de tre tænkeres forfatterskab, som virkelig er værd at få med!

God fornøjelse!

Her følger en liste over de udgivne værker, der nævnes i podcasten:

Bespaloff, Rachel. On the Illiad

Bespaloff, Rachel. Cheminements Et Carrefours

Zambrano, María. Claros del Bosque

Zambrano, María. Hacia un saber sobre el alma

Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik 5 (indeholder mindre oversættelse af Maria Zambrano)

Weil, Simone. Illiaden og styrkens digt

Weil, Simone & Rachel Bespaloff. War and the Illiad. (introduction by Christopher Benfey)