#13 Kierkegaard og Bonhoeffer: tro, tvivl og tænkning – Peter Tudvad

Hør afsnittet


Denne udsendelse handler om tro; mere præcist om den kristne tro. Selvom jeg ikke selv er troende, så har jeg altid været dybt fascineret af forfattere som Dostojevskij og Tolstoy og deres eksistentielle tænkning om menneskesindet – en tænkning der på mange måder tog udgangspunkt i den kristne tro. 

Nærværende udsendelse belyser forholdet mellem tro, tvivl og tænkning. Udsendelsen kaster hermed et blik på to af de vel nok allerstørste teologiske og filosofiske tænkere fra det nittende og tyvende århundrede: nemlig den velkendte danske tænker Søren Kierkegaard og den tyske teolog og modstandsmand, Dietrich Bonhoeffer. For dem der ikke måtte kende Bonhoeffer, så var han en tysk teolog, der trods sit ellers generelt pacifistiske livssyn deltog i planlægningen af et attentat på Hitler, blev fanget af Gestapo i sammenhæng hermed og henrettet ved hængning kun en måned før 2. Verdenskrigs afslutning i Europa.  

Til at præsentere og indføre os i disse to tænkeres virke er udsendelsens gæst filosof, forfatter og foredragsholder, Peter Tudvad. Peter har udgivet en lang række af bøger, der alle varmt kan anbefales – heriblandt værker om netop Kierkegaard (såsom Forbandelsen og Kierkegaards København) og første bind i en stor biografi om Bonhoeffer (med navnet I krig og kristendom). Foruden en introduktion til Kierkegaards og Bonhoeffers trosforståelse, så omhandler interviewet også Peters egen rejse ind og ud af den kristne tro – en rejse der har været drevet af både dramatiske livsbegivenheder og filosofisk tænkning.

Interviewet med Peter kommer ind på mange interessante tematikker; tematikker der er af eksistentiel interesse lige meget, om man selv er troende, agnostiker eller ateist. Første del af interviewet berører Peters egen biografi og forfattervirksomhed. Herefter omhandler anden del Kierkegaards forfatterskab mere bredt (med særligt henblik på Frygt og Bæven) og hans behandling af trosbegrebet. Tredje del af samtalen fokuserer på Bonhoeffers liv og virke. Til sidst vedrører fjerde del mere direkte Peters egen troshistorie og det generelle forhold mellem tro, tvivl og tænkning. 

God fornøjelse. 

Vært: Victor Lange 

Produktion: Heine Volder 

Musik: Victor Lange og Heine Volder