#12 Ritualet: handling, indramning og yderliggørelse – Inger Sjørslev

Hør afsnittet


Ofringsritualer, overgangsritualer, sørgeritualer, soningsritualer, renselsesritualer, hyldest og taksigelses ritualer – ritualet har i varierende former været en central del af menneskelivet i årtusinder. Men hvorfor udfører mennesker ritualer? Hvad er det ritualet kan og gør? Og kan man tale om ritualet som en metode til både verdslig, relationel og sindslig-indgriben, eksistentiel transformation og selv-refleksion?

Det er nogle af de spørgsmål, som dagens gæst, Inger Sjørslev, vil hjælpe os på vej med at besvare. Inger er antropolog og lektor emeritus ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet og har gennem flere årtier beskæftiget sig med ritualer. Hun har lavet dybdegående og mangeårigt feltarbejde i Brasilien blandt praktiserende af den afroamerikanske religion candomblé og har på baggrund heraf forfattet den anbefalelsesværdige og medrivende bog Gudernes Rum: En beretning om ritualer og tro i Brasilien (1995). Inger er desuden forfatter bag bogen Ting i nære og fjerne verdener (2013) der behandler materialitetens betydning for vores verdensopfattelse og identitet, samt den prisbelønnede lærebog Sandhed og Genre – Videnskabsteori i antropologi og kulturanalyse (2015).

Vi taler både med Inger om generelle fællestræk ved ritualet på tværs af kulturer og tid, samt om konkrete ritualer fra candomblé, hvor healing er indvævet i sociale processer, performativitet, æstetik, materialitet og lyd. Inger fortæller blandt andet om åndebesættelse som feministisk magt-forhandling og den kollektive, terapeutiske kraft, ritualet kan besidde, via gennemspilning og performance af relationelle og eksistentielle transformationer. Samtalen berører desuden forskellen mellem ritualet og vanen, indre-orienteret og handlingsbaseret tro samt ritualet som en måde at bearbejde og udtrykke følelser, og som en eksistens-indgriben, der kan balancere livets og verdens opponerende kræfter; kaos og orden, uvished og kontrol. Afslutningsvist beskriver Inger ritualet som et refleksivt rum, hvorfra vi kan stifte bedre bekendtskab med os selv og vores placering i det kollektive.

God fornøjelse.


Vært: Sidsel Marie
Produktion: Heine Volder
Musik: Victor Lange & Heine Volder