#11 Bevidsthedens gåder – Thor Grünbaum

Hør afsnittet


Denne udsendelses emne er på mange måder en smule abstrakt – emnet er nemlig bevidsthed. Det betyder, at udsendelsen omhandler spørgsmål som ’hvad er bevidsthed?’, ’hvordan opstår bevidsthed?’ og ‘hvilken rolle, hvis nogen, spiller bevidsthed i vores liv?’. Til at indføre os i disse abstrakte og forunderlige spørgsmål er udsendelsens gæst Thor Grünbaum.  Thor er lektor i filosofi på Københavns Universitet. Her forsker og underviser han blandt andet i bevidsthedsstudier og leder desuden den interdisciplinære forskningsgruppe CoInAct. I sammenhæng hermed har han publiceret både fagfilosofiske og videnskabelige forskningsartikler om bevidstheden og dens rolle i den menneskelige psykologi og adfærd. 

Udsendelsen kommer ind på en række forholdsvis tekniske emner og giver hermed en grundig introduktion til nutidig bevidsthedsforskning. Det betyder, at interviewet berører aspekter omkring forholdet mellem fysiske processer og bevidsthed, bevidsthedens rolle i menneskelige handlinger, samt om det er rimeligt at forestille sig, at kunstig intelligens-systemer på et tidspunkt bliver bevidste selv.  Til slut i interviewet bliver der foruden også plads til at tale om, hvordan velkendte film som the Matrix, Blade Runner og Ex Machina behandler grundlæggende spørgsmål om bevidsthedens natur.  

Vi håber, at udsendelse kan tjene som en slags grundinspiration til at beskæftige sig med sin egen bevidsthed, også selvom den er lidt teknisk flere steder.  Som Thor gentagende gange betoner, så er bevidstheden, og den filosofiske og videnskabelige undersøgelse af den, et helt utroligt fascinerende område. 

God fornøjelse. 

Vært: Victor Lange

Produktion: Heine Volder